KONYA TAŞKENT İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TEMEL EĞİTİM-ORTAÖĞRETİM

Ramazan ULU- Şube Müdürü
TEMEL EĞİTİM-ORTAÖĞRETİM

Hacı Mustafa CAMGÖZ- Memur Eğitim Öğretim İş ve İşlemleri Yurtlar ve Burslar ile ilgili iş ve işlemler E-Okul İş ve İşlemleri Kültürel İş ve İşlemler Ders Programları ve Ders Kitapları İş ve İşlemleri Okul Öncesi Eğitimi İş ve İşlemleri Milli Eğitim Komisyonu-Danışma Kurulu iş ve İşlemleri Okul Açılış ve Ad verme İş ve işlemleri ( Koordineli)

 

TEMEL EĞİTİM HİZMETLERİMADDE 10 – (1) Temel eğitime ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir.a) Okul öncesi eğitimi yaygınlaştıracak ve geliştirecek çalışmalar yapmak,b) İlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini koordine etmek,c) İl Milli Eğitim Müdürünün vereceği ve havale edeceği diğer görevleri yapmak.Eğitim öğretim hizmetlerinde ortak görevlerMADDE 9 – (1) Temel eğitim, ortaöğretim, mesleki ve teknik eğitim, din öğretimi, özel eğitim ve rehberlik ile hayat boyu öğrenmeye yönelik ortak hizmetler aşağıda belirtilmiştir.a) Eğitimi geliştirmeye yönelik görevler:1) Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını sağlamak, uygulama rehberleri hazırlamak,2) Ders kitapları, öğretim materyalleri ve eğitim araç-gereçlerine ilişkin işlemleri yürütmek, etkin kullanımlarını sağlamak,3) Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak,4) Eğitime erişimi teşvik edecek ve artıracak çalışmalar yapmak,5) Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde verimliliği sağlamak,6) Eğitim kurumları ve öğrencilere yönelik araştırma geliştirme ve saha çalışmaları yapmak,7) Eğitim moral ortamını, okul ve kurum kültürünü ve öğrenme süreçlerini geliştirmek,8) Eğitime ilişkin projeler geliştirmek, uygulamak ve sonuçlarından yararlanmak,9) Ulusal ve uluslararası araştırma ve projeleri takip etmek, sonuçlarından yararlanmak,10) Kamu ve özel sektör eğitim paydaşlarıyla işbirliği içinde gerekli iş ve işlemleri yürütmek,11) Eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla Bakanlığa tekliflerde bulunmak,12) Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek ve iyi uygulamaları teşvik etmek.b) Eğitim kurumlarına yönelik görevler:2) Resmi eğitim kurumlarının açılması, kapatılması ve dönüştürülmesi işlemlerini yürütmek,3) Öğrencilere barınma hizmeti sunulan eğitim kurumlarında bu hizmeti yürütmek,4) Eğitim kurumları arasında işbirliğini sağlamak,5) Eğitim kurumlarının idari kapasite ve yönetim kalitesinin geliştirilmesini sağlamak,7) Eğitim kurumlarındaki iyi uygulama örneklerini teşvik etmek, yaygınlaşmasını sağlamak,8) Eğitim kurumları arasındaki kalite ve sayısal farklılıkları giderecek tedbirler almak9) Kutlama veya anma gün ve haftalarının programlarını hazırlamak, uygulamak,10) Öğrenci velileri ve diğer tarafların eğitime desteklerini sağlayıcı faaliyetler yapmak.c) Öğrencilere yönelik görevler:1) Rehberlik ve yöneltme/yönlendirme çalışmalarını planlamak, yürütülmesini sağlamak,2) Öğrencilerin eğitim kurumlarına aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, yaptırmak ve sonuçlarını raporlaştırmak,3) Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin ve başarı değerlendirme iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,4) Öğrencilerin yatılılık ve burslulukla ilgili işlemlerini yürütmek,5) Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, sportif ve izcilik etkinliklerine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek,6) Öğrencilerin okul başarısını artıracak çalışmalar yapmak, yaptırmak,7) Öğrencilerin eğitim sistemi dışında bırakılmamasını sağlayacak tedbirleri almak,8) Yurtdışında eğitim alan öğrenciler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,9) Öğrencilerin okul dışı etkinliklerine ilişkin çalışmalar yapmak, yaptırmak,10) Sporcu öğrencilere yönelik hizmetleri planlamak, yürütülmesini sağlamak,11) (Ek:RG-20/09/2015 - 29481) Okul sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,12) (Ek:RG-20/09/2015 - 29481) Eğitim, danışmanlık hizmetlerinin yazışma ve koordinesinin yürütülmesini sağlamak,ç) İzleme ve değerlendirmeye yönelik görevler:1) Eğitim kurumu yöneticilerinin performanslarını izlemek ve değerlendirmek,2) Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,3) Öğretim materyallerinin kullanımını izlemek ve değerlendirmek,4) Öğretmen yeterliliklerini izlemek ve değerlendirmek.(2) (Ek:RG-20/09/2015 - 29481) Birinci fıkradaki görevler gerektiğinde birimler arası koordine kurularak yürütülebilir.

 

ORTAÖĞRETİM HİZMETLERİMADDE 11 – (Değişik:RG-20/9/2015-29481)(1) Ortaöğretime ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir:a) Ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin başarılarının artırılmasına ilişkin inceleme ve araştırmalar yapılmasını sağlamak,b) Ortaöğretim öğrencilerinin maddi, sosyal ve kişisel gelişim yönünden desteklenmesini koordine etmek,c) Öğretim programlarının uygulanma süreçlerini izlemek ve değerlendirmek,ç) Devamsızlık ve okul terki riski altındaki öğrencilere ilişkin inceleme ve araştırmalar yapılmasını sağlamak,d) İl Milli Eğitim Müdürünün vereceği ve havale edeceği diğer görevleri yapmak.Eğitim öğretim hizmetlerinde ortak görevlerMADDE 9 – (1) Temel eğitim, ortaöğretim, mesleki ve teknik eğitim, din öğretimi, özel eğitim ve rehberlik ile hayat boyu öğrenmeye yönelik ortak hizmetler aşağıda belirtilmiştir.a) Eğitimi geliştirmeye yönelik görevler:1) Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını sağlamak, uygulama rehberleri hazırlamak,2) Ders kitapları, öğretim materyalleri ve eğitim araç-gereçlerine ilişkin işlemleri yürütmek, etkin kullanımlarını sağlamak,3) Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak,4) Eğitime erişimi teşvik edecek ve artıracak çalışmalar yapmak,5) Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde verimliliği sağlamak,6) Eğitim kurumları ve öğrencilere yönelik araştırma geliştirme ve saha çalışmaları yapmak,7) Eğitim moral ortamını, okul ve kurum kültürünü ve öğrenme süreçlerini geliştirmek,8) Eğitime ilişkin projeler geliştirmek, uygulamak ve sonuçlarından yararlanmak,9) Ulusal ve uluslararası araştırma ve projeleri takip etmek, sonuçlarından yararlanmak,10) Kamu ve özel sektör eğitim paydaşlarıyla işbirliği içinde gerekli iş ve işlemleri yürütmek,11) Eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla Bakanlığa tekliflerde bulunmak,12) Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek ve iyi uygulamaları teşvik etmek.b) Eğitim kurumlarına yönelik görevler:2) Resmi eğitim kurumlarının açılması, kapatılması ve dönüştürülmesi işlemlerini yürütmek,3) Öğrencilere barınma hizmeti sunulan eğitim kurumlarında bu hizmeti yürütmek,4) Eğitim kurumları arasında işbirliğini sağlamak,5) Eğitim kurumlarının idari kapasite ve yönetim kalitesinin geliştirilmesini sağlamak,7) Eğitim kurumlarındaki iyi uygulama örneklerini teşvik etmek, yaygınlaşmasını sağlamak,8) Eğitim kurumları arasındaki kalite ve sayısal farklılıkları giderecek tedbirler almak9) Kutlama veya anma gün ve haftalarının programlarını hazırlamak, uygulamak,10) Öğrenci velileri ve diğer tarafların eğitime desteklerini sağlayıcı faaliyetler yapmak.c) Öğrencilere yönelik görevler:1) Rehberlik ve yöneltme/yönlendirme çalışmalarını planlamak, yürütülmesini sağlamak,2) Öğrencilerin eğitim kurumlarına aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, yaptırmak ve sonuçlarını raporlaştırmak,3) Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin ve başarı değerlendirme iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,4) Öğrencilerin yatılılık ve burslulukla ilgili işlemlerini yürütmek,5) Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, sportif ve izcilik etkinliklerine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek,6) Öğrencilerin okul başarısını artıracak çalışmalar yapmak, yaptırmak,7) Öğrencilerin eğitim sistemi dışında bırakılmamasını sağlayacak tedbirleri almak,8) Yurtdışında eğitim alan öğrenciler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,9) Öğrencilerin okul dışı etkinliklerine ilişkin çalışmalar yapmak, yaptırmak,10) Sporcu öğrencilere yönelik hizmetleri planlamak, yürütülmesini sağlamak,11) (Ek:RG-20/09/2015 - 29481) Okul sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,12) (Ek:RG-20/09/2015 - 29481) Eğitim, danışmanlık hizmetlerinin yazışma ve koordinesinin yürütülmesini sağlamak,ç) İzleme ve değerlendirmeye yönelik görevler:1) Eğitim kurumu yöneticilerinin performanslarını izlemek ve değerlendirmek,2) Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,3) Öğretim materyallerinin kullanımını izlemek ve değerlendirmek,4) Öğretmen yeterliliklerini izlemek ve değerlendirmek.(2) (Ek:RG-20/09/2015 - 29481) Birinci fıkradaki görevler gerektiğinde birimler arası koordine kurularak yürütülebilir.

 

 

 

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞKENT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HÜKÜMET KONAĞI 3.KAT TAŞKENT/KONYA Posta Kodu 42960 - 0(332) 497 12 48

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.